QUI SOM

Em dic Josep Maria Viaplana i Marín, durant més de 25 anys, del 1985 al març de 2011, he estat director de producció de l'empresa de campanyes escolars Eina d'Escola, s.l. i de la seva associada a Madrid Escenarios Educativos, s.l. 

Durant tot aquest temps, he passat per tots els estadis possibles dins de l'espectacle per a infants i joves. De titellaire (i presentador-pallasso) al prinicipi de Titelles La Baldufa -durant anys el buc insignia de l'empresa, avui desapareguda com a companyia-, progressivament vaig anar creant companyies teatrals com Castigats sense pati o Open Theatre (al principi anomenada Teaching Pack Theatre) companyia de teatre en llengua anglesa, alternant les feines d'actor, autor, director, escenògraf, realitzador de bandes sonores, productor, tècnic...

Com que la cosa es va fer gran, progressivament varem externalitzar (una paraula que aleshores no existia) la producció a companyies amigues o les que formaven alguns dels actors i directors que havien treballat amb nosaltres durant aquells anys.

Aleshores, la meva feina principal va ser la de dirigir el departament de producció, tenint cura d'encarregar els espectacles (en algun curs han arribat a ser 19!!) nous que cada temporada s'estrenaven a la campanya: triar els títols i temes, encarregar-los a les companyies, fer el seguiment dels guions, projectes de producció, anar als assaigs, comentar amb actors i directors com veia l'evolució de l'espectacle, organitzar i assistir a les dues preestrenes de cada obra, fer el seguiment posterior durant la campanya... allò que avui anomenem un programador, encara que amb clares funcions de direcció artística.

Molta gent que ara és a llocs importants, tant del teatre per a adults com de l'infantil i juvenil, ha passat durant aquest 25 anys per la campanya, durant més o menys temps. Això, i el fet d'anar a veure moltíssims espectacles que ens oferien per a entrar al nostre circuit, tant a espais puntuals com a les diferents fires i festivals de Catalunya i de fora, han fet que conegui i estimi el nostre sector. I que sigui molt conscient també de les seves mancances (que donen més mèrit als esplèndids resultats artístics que sovint hi ha) i del llarg camí que encara queda per recòrrer.

No us avorriré més. Si algú té ganes de més informació, pot veure el meu curriculum aBé, i per què he creat Jove Espectacle ??

Aquest és l'inici d'un projecte personal molt ambiciós: Un gran portal que aglutini tota la informació disponible sobre el sector de l'espectacle per a infants i joves a Catalunya. És a dir, que si algú vol fer-se una idea de quins són els principals operadors (companyies, teatres, administracions, creadors, i d'altres professionals vinculats), i entra al nostre portal, podrà trobar la informació, o en el seu defecte, enllaços per anar on aquesta informacio es troba.

Hem començat  per un bloc d'informacions que corren disperses per la xarxa, sobre aspectes diversos de la nostra professió: agendes i programacions, notícies professionals, fires i festivals, trobades, campanyes escolars, gires d'espectacles catalans dins i fora del principat... de forma que qui ho llegeixi tingui una idea aproximada del que es mou veritablement en el sector: quines són les companyies que més i millor treballen, quina és la oferta real, on es programen periòdicament espectacles per a aquestes edats, quins són els reptes dels qui s'hi dediquen.

I vol ser molt més. A partir de març, tenim previst canviar algunes coses per millorar.la seva usabilitat i que sigui una eina més eficient: tindrem domini propi, farem el bloc amb un programa més professional (wordpress), el dividirem en seccions, i començarem a bastir una de les més importants de les nostres propostes: una o vàries bases de dades sobre espectacles, companyies, professionals, teatres, i altres operadors. També ens agradaria que servís com a punt de trobada d'aquest microcosmos de persones unides per una vocació comú. Un banc de textos, i també un de professionals que ofereixin (o demanin) la seva feina, i moltes coses més.

Anem pas a pas, però sense aturar-nos. Us convidem a ser seguidors del nostre portal, a enviar-nos totes les informacions que creieu que poden ser interessants de publicar, donar-nos les vostres opinions... aquest projecte tindrà sentit si us el sentiu vostre.

Josep Maria Viaplana
jovespectacle@gmail.com

* per unir-vos al meu LinkedIn, feu servir el meu correu jmviaplana@gmail.com